Politiek

WIJ ZIJN SOCIALISTEN Oproep voor vernieuwing en versterking van de socialistische beweging

‘Wij zijn een groep socialisten en syndicalisten, die van onderuit een initiatief nemen om de socialistische beweging te vernieuwen en te versterken.

Terwijl de rijken alsmaar rijker worden, wordt de verzorgingsstaat steeds verder afgebouwd en wordt het leven voor de grote meerderheid van de mensen steeds moeilijker. De toename van de armoede is ook in het ‘rijke westen’ niet langer te ontkennen. Ondertussen proberen steeds meer mensen wereldwijd hun miserabele levensomstandigheden te ontvluchten. Tegelijkertijd wordt een systeem bevestigd dat verantwoordelijk is voor de roofbouw op onze aarde, de klimaatcatastrofe en het in gevaar brengen van het leven van de toekomstige generaties. Het is duidelijk dat niet enkel de gapende kloof tussen rijk en arm moet gedicht worden maar dat tegelijkertijd ook de ecologische crisis op doortastende wijze moet worden aangepakt Dat is dan ook de belangrijke opdracht voor de socialistische beweging, hier en wereldwijd.

Lees meer: WIJ ZIJN SOCIALISTEN Oproep voor vernieuwing en versterking van de socialistische beweging

Wat kan Karl Marx ons leren over ongelijkheid?

Ik heb vele artikels geschreven over het niveau en de veranderingen in de ongelijke verdeling van rijkdom en inkomens[1], die zich zowel globaal als in verschillende landen manifesteerden. Er bestaat een ‘rijkdom’ aan empirische studies[2] die de stijgende ongelijkheid in inkomens en rijkdom in de meeste kapitalistische economieën van de vorige eeuw aantonen. Men kan voor deze evoluties averschillende theoretische verklaringen geven. De meest bekende is die door Thomas Piketty in zijn magistrale boek Le Capital au XXIème siècle uit 2013. Dit boek won in 2014 de prijs voor het meest gekochte, maar ook het minst gelezen boek. Daarmee liet het boek van de wetenschapper Stephen Hawkins A brief history of time achter zich.

Lees meer: Wat kan Karl Marx ons leren over ongelijkheid?

Tweets Francken onderdeel bouw van autoritaire Vlaamsnationale veiligheidsstaat

Terwijl de media nog nazinderen van de neonazistische mars en de aanslag in Charlottesville, VS, is het niet onbelangrijk intussen ook te kijken naar wat zich hier alle dagen onder onze eigen ogen afspeelt. Eerst was het al Bart De Wever (BDW) wat de klok sloeg. BDW en zijn “kracht van verandering” ’s morgens, ’s middags en ’s avonds. Zo ontstond het 'Deweverisme', de start van een “vuile oorlog”, een dagelijkse polariseringspolitiek, waarbij de samenleving wordt verdeeld, niet in winnaars en verliezers, maar in werkers en profiteurs. Deze samenleving van gecollectiviseerde consumenten - niet van verantwoordelijke burgers - laat zich verder verdelen door deze ideologie.

Lees meer: Tweets Francken onderdeel bouw van autoritaire Vlaamsnationale veiligheidsstaat

Support Labour & Jeremy Corbyn Night - 30 Mei

DINSDAG 30 MEI - Volkshuis Beautiful Planet - De Coninckplein 12, 2060 Antwerpen

Op 8 juni 2017 trekken de Britten naar de stembus. Na het Brexit-referendum wil de conservatieve Britse premier Theresa May de handen vrij hebben om harde onderhandelingen te voeren over de uittreding van Groot Brittannië uit de Europese Unie. Tegelijkertijd wil ze een ruime parlementaire meerderheid om aan de Britten haar neoliberale en conservatieve agenda op te kunnen leggen. De Labour Party zal er alles aan doen om de conservatieve meerderheid te breken. Sinds Jeremy Corbyn partijleider is geworden, hebben de Britse socialisten de wind in de zeilen gekregen. Tienduizenden nieuwe leden hebben zich ondertussen bij de partij aangesloten en vooral bij de Britse jeugd heeft Labour een nieuw elan gevonden.

Labour en zijn voorzitter moeten echter opboksen tegen een nooit geziene mediacampagne, die de partij afschildert als kansloos in deze verkiezingsronde, omdat ze een te linkse politiek zou aanhangen. Om de ware inzet van de verkiezingen, de kansen van Labour en het programma van de partij toe te lichten organiseren we een SUPPORT LABOUR NIGHT. Wat willen de Britse socialisten na de Brexit? Kan links de conservatieven verslaan? Hoe sterk staat Jeremy Corbyn en hoe sterk staat de Labour Party? Wat kunnen socialisten en progressieven leren van Labour?

Onze sprekers zijn:

Colin O'Driscoll, Co-voorzitter van de Labour International

Yasmine Kherbache, Vlaams Parlementslid voor de sp.a

Marc Le Bruyn, historicus en voorzitter sp.a Ranst

 

Organisatie: Critica i.s.m. Masereelfonds

Inkom Gratis  – Aanvang 19.30

Van gelijke kansen naar victim blaming

De benoeming van Zuhal Demir tot staatssecretaris van Armoedebestrijding en Gelijke Kansenbeleid draagt alle kenmerken van een uitgekiend communicatieplan. Mevrouw Demir is ‘allochtoon’ en moet aantonen dat haar partij geenszins racistisch is, terwijl het mijnwerkerssjaaltje haar arbeiderskomaf moest laten zien. Aldus kan de persoonlijke sociale achtergrond ingezet worden als bevestiging van een neoliberaal vertoog – “iedereen kan er wel geraken”.

Het is waarschijnlijk van alle tijden dat wie hogerop de ladder klimt, dit op eigen conto schrijft, met ‘en passant’ enige erkenning voor de familie. Natuurlijk speelt de familiale opvoeding een rol, net zozeer als onderwijs en degelijke openbare dienstverlening. In de VS biedt enkel het privaat onderwijs nog de nodige kwaliteit om kinderen ‘de kans’ te geven later universitaire studies aan te vatten. En ja, de private basisscholen vragen er gemiddeld 8.000 dollar per jaar, terwijl de kostprijs voor het middelbaar onderwijs stijgt tot 13.000 dollar per jaar. [1] Anders gezegd, in de VS zouden Liesbeth Homans of Zuhal Demir het waarschijnlijk nooit even ver hebben kunnen schoppen als in dit Belgenlandje…

Lees meer: Van gelijke kansen naar victim blaming

TIEN STELLINGEN OVER 'RECHTS POPULISME' IN EUROPA …

Alle commentatoren hebben het vandaag over de opmars van 'populisme' en vooral 'rechts populisme'. Maar dit een gevaarlijk en verkeerde definiëring van een fenomeen dat nog steeds een band heeft met fascisme. Dit is alleszins één van de 10 stellingen van Michaël Lowy, Frans-Braziliaanse socioloog, filosoof en ecosocialist. 

1. De Europese verkiezingen hebben de tendens die men sinds enkele jaren in de meeste landen van het continent waarneemt bevestigd : de spectaculaire opkomst van Uiterst Rechts. Dit is een verschijnsel zonder voorgaande sinds de jaren ’30. In meerdere landen behaalde haar invloedssfeer tussen de 10 en 20% en vandaag bereikt zij in drie landen (Frankrijk, Engeland, Denemarken) al tussen 25 en 30% van de stemmen. In feite is haar invloed nog breder dan haar electoraat: zij besmet met haar ideeën de “klassieke” rechterzijde en zelfs een deel van de sociaalliberale linkerzijde. Het Franse geval is het ernstigste, de doorbraak van het Front National overtreft alle verwachtingen, zelfs de meest pessimistische. Zoal de site “Mediapart” in een recent edito schreef “Het is vijf voor twaalf “.

Lees meer: TIEN STELLINGEN OVER 'RECHTS POPULISME' IN EUROPA …

Trump, Poetin, Erdogan, Le Pen: “Nationalisme voor de armen en liberalisme voor de rijken.”

Moet men zich aanpassen aan de globalisering, of moet men zich terugplooien op de eigen identiteit, zoals Trump, Wilders en Le Pen dat propageren? De meeste mensen beperken het aantal mogelijke houdingen tot deze twee opties. Ze verwijzen daarbij naar de Brexit of de verkiezing van de President van de VS. Daarmee rechtvaardigen ze hun ‘nuttige stem’ en keuren ze het zoeken naar een alternatief af. De hier geïnterviewde politieke wetenschapper Jean-François Bayart is onderzoeksdirecteur bij het CNRS (het Franse nationaal centrum voor wetenschappelijk onderzoek) en specialist in de studie van de natiestaten. Hij toont, in een poging om de beperkte keuze tussen deze twee opties te doorbreken, integendeel aan hoe de mondialisering en het zich isolationistisch terugtrekken op de nationale identiteit, in plaats van aan elkaar tegengesteld te zijn, in werkelijkheid samenwerken. Daardoor komt onze samenleving in een impasse terecht. Het is voor hem dringend noodzakelijk om deze impasse te verlaten door “een nieuw politiek universalisme” op te bouwen.

Lees meer: Trump, Poetin, Erdogan, Le Pen: “Nationalisme voor de armen en liberalisme voor de rijken.”

Hoe zit het met de Nederlandse linkerzijde?

24 jaar geleden kwam de Nederlandse SP met twee zetels in de Tweede Kamer. Nu staat ze op 15 zetels in de peilingen. Hetzelfde aantal als waarmee ze sinds 2010 in de Kamer zit. Een saaie bedoening zou je denken. Toch broeit er veel rond en in de SP. Het lijkt eerder de vraag wanneer het gaat barsten dan of het gaat barsten.

“Eigen werknemers eerst! Dat is geen Trump, dat is geen Wilders, dat is de SP”, zegt Kamerlid Paul Ulenbelt eind februari van dit jaar in een landelijke krant. Er werken te veel Poolse en andere goedkope buitenlandse arbeidskrachten in Nederland, vindt de Socialistische Partij. Dat is slecht voor Nederlandse werknemers, waarvan er 480.000 werkloos thuis zitten. “Nederland moet zelf de grenzen dicht doen”, voegt kandidaat-kamerlid Bart van Kent toe, “dan maar een boete uit Brussel!”.

Lees meer: Hoe zit het met de Nederlandse linkerzijde?

Marx groet ’s morgens de dingen

Iets meer dan een jaar geleden heeft Koen Dille ons verlaten. Koen was iemand die altijd – in alle omstandigheden – eerlijkheid en principes voorrang gaf. Misschien is dit veel te laat mar desalnietemin publiceren we hierbij een balans van Koen over de Dagen van het socialisme, ingericht door de Ronde tafel van de socialisten, een initiatief gelanceerd door Jan Blommaert in 2010. Wij denken dat we ter linkerzijde een nuchtere en eerlijke discussie nodig hebben "onze" terkortkomingen. Indien we deze niet voeren zullen we nooit in staat zijn een meerderheid van de bevolking achter onze standpunten te krijgen - redactie

Lees meer: Marx groet ’s morgens de dingen

Turkije: neen tegen het fascisme en de éénmans-dictatuur

Het AKP-Erdogan regime veranderde na de verkiezingen van juni 2015 het land in een oorlogzone. De Koerdische steden liggen in puin. De genocidaire aanvallen gaan onverminderd verder. Hij verandere de couppoging van 15 juli, waar nog enorm veel vraagtekens rond bestaan, in een opportuniteit om zelf een coup te plegen tegen de progressieve, democratische en revolutionaire krachten. Nu organiseert hij op 16 april een referendum over een grondwetswijziging in een coalitie met de extreem-rechtse MHP om een éénmansdictatuur te vestigen.

Lees meer: Turkije: neen tegen het fascisme en de éénmans-dictatuur

Hart boven hard

hartbovenhardkleur

18 stellingen

ecosoclogo

Roodlinks RSS feed

Agenda

Geen evenementen

Steun ons financieel

Geef ons een duwtje in de rug en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Roodlinks nationaal:

000-3255563-49
IBAN BE97 0003 2555 6349
BIC BPOTBEB1
op naam van
Roodlinks
p/a Kruishofstraat 144 bus 118
2020 Antwerpen

Manifest

linksmoetookdurven