Morgen hoort ons toe

ontwerpresolutie 3de congres - ecosocialisme is ons vaandel

Op 18 oktober gaat het 3de national congres door van ROOD! Wij publiceren hierbij de ontwerpresolutie mbt ecosocialisme.

ROOD! beroept zich op ecosocialisme en zet haar schouders onder het Europees Ecosocialistisch Netwerk.

  1. Ecosocialisme is gebaseerd op een essentiële vaststelling: kapitalisme is destructief voor de mens en voor het milieu. De onuitputtelijke winsthonger verrijkt een kleine minderheid, ondermijnt draagvlak van het ecosysteem en is een bron van onmetelijke verspilling en leed.
  1. Ecosocialisme drukt de overtuiging uit dat zowel een niet-ecologisch socialisme als een niet-socialistische ecologie ontoereikend zijn.

Besparingen zijn het probleem, niet de oplossing!

De ‘Zweedse coalitie’ is een van plan een indexsprong uit te voeren. CD&V krijgt een zoethoudertje: uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden blijven buiten schot zegt men.

Vlaanderen - Schotland, éénzelfde strijd?

Wanneer het niet als ‘gewapende arm’ van het patronaat fungeert die de verzorgingsstaat verzwakt en het kapitaal van de rijkere regio’s uit de greep van de solidariteit loswrikt, kan het regionaal nationalisme soms ook optreden als schakel binnen de ondergeschikte klassen. Meer dan ooit tevoren heeft het referendum met betrekking tot de onafhankelijkheid van Schotland duidelijk gemaakt hoe sterk de frustraties zijn ten opzichte van het economische en sociale model dat door Westminster opgelegd is.

Links Schotland zegt 'Yes'

Een interview met Neil Davidson, campagnevoerder voor Radical Independence Campaign

Op 18 september a.s. zal Schotland beslissen of het voor de onafhankelijkheid gaat of verkiest verder deel uit te maken van het Verenigd Koninkrijk. Aldus zal de campagne geleid door de Scottish National Party regering van Alex Salmond na anderhalf jaar afgerond worden.

Het Europees soberheidsverdrag is ongrondwettelijk!

Interview met Karin Verelst, filosofe (VUB) en mede-initiatiefneemster van de ‘Class Action’ tegen het Soberheidsverdrag ingediend bij het Grondwettelijk Hof.

Ringland? Ja, maar...

Ringland is een hit. Sinds de voorstelling begin maart zijn steeds meer mensen in de ban van de ring. Ringland geeft de mogelijkheid de hele stadsomgeving te herdenken. Het overkappen van de ring zorgt voor nieuwe ruimte die ongeveer met de oppervlakte van de binnenstad overeenstemt. Het overkappen doet lawaaihinder verdwijnen en reduceert aanzienlijk de uitstoot van fijn stof. Een triple win-win-win scenario als het ware. Ringland is een concreet alternatief dat de volksgezondheid moet vrijwaren en de leefbaarheid van het stadsleven aanzienlijk zou verbeteren. Toch moeten we kritisch én realistisch blijven...lees verder

200.000 klimaatjobs in België is geen utopie!

In Zuid-Afrika werd in 2011 de campagne ‘one million climate jobs’ gelanceerd; een alliantie tussen de vakbeweging, sociale bewegingen en NGO’s van de civiele maatschappij. De expertise voor deze campagne werd geleverd door een panel wetenschappers met de steun van de Rosa Luxemburg Stichting; een progressieve onderzoeksinstelling verbonden met Die Linke in Duitsland. De doelstelling van deze campagne bestaat erin een beleidsprogramma uit te werken gericht op het verminderen van de uitstoot van CO2 en in eenzelfde beweging de massawerkloosheid aan te pakken. Op 7 juni gaat er een conferentie over de Jobs4Climate campagne van de klimaatcoalitie die zich sterk laat inspireren door het Zuid-Afrikaans voorbeeld.

10 stellingen over uiterst-rechts (Michael Löwy)

 1. De Europese verkiezingen hebben de tendens die men sinds enkele jaren in de meeste landen van het continent waarneemt bevestigd : de spectaculaire opkomst van uiterst-rechts. Dit is een verschijnsel zonder voorgaande sinds de jaren '30. In meerdere landen behaalde haar invloedssfeer tussen de 10 en 20% en vandaag bereikt zij in drie landen (Frankrijk, Engeland, Denemarken) al tussen 25 en 30% van de stemmen. In feite is haar invloed nog breder dan haar electoraat: zij besmet met haar ideeën de "klassieke" rechterzijde en zelfs een deel van de sociaalliberale linkerzijde. Het Franse geval is het ernstigste, de doorbraak van het Front National overtreft alle verwachtingen, zelfs de meest pessimistische. Zoal de site "Mediapart" in een recent edito schreef "Het is vijf voor twaalf ".

lees verder op https://roodantwerpen.wordpress.com/2014/06/06/tien-stellingen-over-uiterst-rechts-in-europa/

Oproep tot een brede sociale verzetsbeweging!

door Jean-François Tamellini (federaal secretaris FGTB-ABVV)

De sociale achteruitgang  zal zich blijven voortzetten, ongeacht de coalitie die zal gevormd worden op federaal niveau. Ofwel met volmachten, ofwel door verdere uitholling van sociale verworvenheden, maar er zal geen enkele sociale vooruitgang mogelijk zijn in het politiek landschap zoals we het nu kennen met een liberale onderstroom. Sommigen denken dat de schade zal beperkt worden door  economische groei en een betere conjunctuur. Maar dat zal niet volstaan. De TSCG (Treaty on Stability, Coordination and Governance, het Europees bezuinigingsverdrag) zal blijven eisen dat regeringen verder schaven aan sociale zekerheid.

In de hel van Calais

Sinds de jaren ‘90 is Calais een tussenstop voor vluchtelingen die de oversteek naar Groot-Brittannië willen wagen. Het zijn vooral jonge mannen of kleine gezinnen uit Eritrea, Syrië, Ethiopië, Soedan of Afghanistan. Allen zijn ze op zoek naar een beter leven, een waardig bestaan en hopen werk te vinden aan de overkant van het kanaal. Het is die hoop die ieder van hen drijft. “Werk vinden, want dan kunnen we overleven en misschien laten ze ons wel blijven.”

Meer artikelen...

  1. Stem links! Voor een rood-groene alliantie tegen de besparingen en de verrechtsing
  2. Wat de N-VA bang maakt, is de ware inzet van 25 mei
  3. Oekraïne: 'Imperialisten aller landen, blijf thuis!'
  4. 1 mei boodschap: Rechts indammen, links versterken

Rood! op Facebook

Manifest

linksmoetookdurven

Volksgazet mei 2014

covervg2014

Doen !

 

lidbutton

Agenda

Geen evenementen

Steun ons financieel

Geef ons een duwtje in de rug en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Rood! nationaal:

000-3255563-49
IBAN BE97 0003 2555 6349
BIC BPOTBEB1
op naam van
Rood!
p/a Kruishofstraat 144 bus 118
2020 Antwerpen

Actueel

affichebottles

 

8 vragen

coverabvvchoi

Bezoek onze lokale websites

 

banner.antwerpen

banner.gent