Morgen hoort ons toe

Thomas Piketty over de overwinning van Syriza

“Reeds in 2012, bij de vorige verkiezingen dacht ik dat een politieke aardbeving nodig was. De soberheidskuur die niet enkel Griekenland maar de hele eurozone heeft moeten slikken is een catastrofe: de werkloosheid heeft zich vermenigvuldigd in tegenstelling tot andere landen buiten Europa, zoals bijvoorbeeld de VS. In Griekenland heeft men zeer slechte beleidskeuzes gemaakt en het volk heeft een zeer hoge prijs betaald voor deze keuzes. In feite bieden de verkiezingsresultaten een kans om een globale verandering in te zetten...”

Syriza wint de verkiezingen: het tij begint te keren! Venceremos!

In zijn overwinningsspeech stelde Alexis Tsipras “Jullie hebben geschiedenis geschreven. Griekenland draait vandaag een bladzijde om en laat de besparingen achter zich. Dit is het einde van de bailout-akkoorden en van het troïka-tijdperk. De Syriza-overwinning is een overwinning voor de volkeren van Europa.”

Hoe radicaal is het programma van Syriza?

Half september 2014, op de jaarlijkse internationale handelsbeurs van Thessaloniki, maakte Alexis Tsipras, de voorzitter van Syriza, de belangrijkste maatregelen bekend die Syriza bij een eventuele verkiezingsoverwinning wil toepassen, onmiddellijk na de regeringsvorming. Toen was Syriza nog vragende partij voor vervroegde parlementsverkiezingen, waarop de regering Samaras niet inging. Maar in december 2014 bleek de regerende meerderheid – de Nieuwe Democratie van Samaras en de sociaal-democratische PASOK van Venizelos – niet in staat een nieuwe president van Griekenland aan te duiden ter opvolging van de bejaarde Papoulias, wat automatisch als gevolg had dat er parlementsverkiezingen moesten uitgeschreven worden. Dit werden dus de verkiezingen van 25 januari 2015. In de media vindt men van alles en het tegendeel over de plannen van Syriza.

David Graeber over Rojava: “Neen, dit is een echte revolutie”

Begin december verbleef David Graeber, professor antropologie aan de London School of Economics, libertair activist, samen met een groep van acht studenten, activisten en academici vanuit verschillende streken in Europa, tien dagen in Cizire, één van die drie kantons. Hij kreeg er de kans om de praktijk van het “democratisch zelfbestuur” in levende lijve waar te nemen en het uitgebreid te bevragen. Wanneer hij vertelt over zijn indrukken in Kobane komen er grotere vragen bovendrijven, zoals waarom de gehele wereld dit Koerdisch experiment zo duidelijk over het hoofd zag.

Juncker, Tusk, Michel, Samaras: wij verwerpen uw besparingsbeleid!

In België zijn we volop gewikkeld in de strijd tegen de neoliberale regering Michel. Maar het laat ons ook niet onberoerd dat er chantage en terreur uitgeoefend wordt door de heersende politieke, economische en mediatieke krachten in Europa tegen het Griekse volk, en meer in het bijzonder tegen SYRIZA, de linkse partij die het opneemt tegen het soberheidsbeleid, en momenteel op kop staat in de peilingen voor de verkiezingen van 25 januari. De vijf voorbije jaren waren een werkelijke nachtmerrie voor de Grieken, en het is hun heilig recht om een sociale en politieke strijd te voeren om daaraan te ontsnappen.

Het is maar een begin...

Overal was er een 'spirit of revolt'. Mensen zijn niet enkel ongerust, verontwaardigd maar bovenal gerevolteerd over de aanpak van de regering. Het hele land lag plat. In de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge was er geen activiteit. De luchthavens waren leeg. Overal werden industrieterreinen afgesloten. Duizenden piketten stonden voor grote en kleine ondernemingen. Her en der hebben middenstanders hun rolluiken naar beneden gehaald. Trein, tram en busverkeer lag stil. Ziekenhuizen functioneerden minimaal. Vele scholen waren ditmaal gesloten.

Bart heeft een probleem

Sinds 24 november zijn er twee andere maandagstakingen geweest, steeds sterk opgevolgd, niet het minst in Vlaanderen. Even ging het over inhoud. CD&V’ers lieten wat ballonnetjes op over een taks-shift. Johan Van Overtveldt engageerde zich binnen vijf jaar werk te maken van de taks-shift maar Bart De Wever zette de wijzers gelijk. Een eventuele taks-shift vergt dat eerst de loonkosten naar omlaag gaan. In geval van een vermogenswinstbelasting hoort er bij vermogensverlies ook een compensatie. Zoiets als socialisme voor de rijke beleggers en kapitalisme voor alle anderen.

Financial Times: ‘Over de Europese staatsschuld slaat enkel consequent links de nagel op de kop’

Wolfgang Münchau, adjunct-hoofdredacteur van de Financial Times, is allesbehalve een aanhanger van het gedachtegoed van de radicale linkerzijde. Het belang van zijn hoofdartikel, waarin hij consequent links gelijk geeft in haar positie over de Europese schuld, kan daarom niet genoeg onderstreept worden. In zijn artikel van 24 november, verkondigt hij nochtans dat enkel de linkerzijde de enige stroming is die het te volgen economisch beleid vertegenwoordigt.

Meer diversiteit in het muziekbeleid van de openbare omroep!

Net voor de verkiezingen, naar aanleiding van de Werelddag van de Culturele Diversiteit (21 mei) werd een pleidooi verstuurd naar de cultuurkabinetten van de verschillende partijen, naar de partijvoorzitters en naar de Vlaamse krantenredacties. Het was een dubbele oproep naar de toekomstige minister van media en cultuur: een vraag voor meer aandacht en middelen voor (muzikale) diversiteit binnen de media in het algemeen en de openbare omroep in het bijzonder.

Werknemers pijn doen om vermogenden te pamperen

We zijn één week na de manifestatie van meer dan 120.000 mensen in de straten van Brussel. Na de eerste gesprekken met de Kern en met vicepremier Peeters, moeten de vakbonden nog steeds vaststellen dat regeringshalve nog geen enkele opening werd gemaakt voor een evenwichtiger en rechtvaardiger regeringsbeleid dat bovendien beter is voor groei en werkgelegenheid. Niet door de regering. Niet door de werkgeversorganisaties. Ons actieplan moet – met het oog op onze 4 doelstellingen – derhalve doorgezet worden.

Tous Ensemble! Allen Samen!

Minstens 120.000 verontwaardigde mensen betoogden op 6 november in Brussel. Dit was de eerste bijeenkomst van de ‘derde kamer’. De volkskamer vergadert namelijk altijd in de volkstraat. ‘Genoeg besparingen op de kap van het gewone volk !’ ‘Haal het bij de rijken want bij ons valt niets te pakken’. Indexsprong ? Geen sprake van! Langer werken? Waarom wél? Er staan tienduizenden werklozen te wachten op een job! Handen af van de openbare diensten en de sociale zekerheid! … Kortom, het was een betoging voor sociale rechtvaardheid en een leefbare samenleving.

Meer artikelen...

  1. ALLEN NAAR BRUSSEL!
  2. ROOD! en de Mouvement de Gauche slaan de handen in elkaar
  3. Steun aan de Koerden van Kobanê, en wel daarom
  4. Besparingen in de ban van het Stockholm-syndroom

Rood! op Facebook

Hart boven hard

hartbovenhardkleur

Doen !

 

lidbutton

Steun ons financieel

Geef ons een duwtje in de rug en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Rood! nationaal:

000-3255563-49
IBAN BE97 0003 2555 6349
BIC BPOTBEB1
op naam van
Rood!
p/a Kruishofstraat 144 bus 118
2020 Antwerpen

Actueel

affichebottles

 

Volksgazet mei 2014

covervg2014

Manifest

linksmoetookdurven

8 vragen

coverabvvchoi

Bezoek onze lokale websites

 

banner.antwerpen

banner.gent