Het Europees Eco-Socialistisch Netwerk kan beginnen sporen

Na een eerste vergadering op initiatief van de Parti de Gauche op 19 januari vergaderde het Europees Eco-Socialistisch Netwerk (E2SN) opnieuw begin maart te Brussel. Het E2N is een open en inclusief netwerk et bestaande Europese politieke partijen niet wil vervangen. Het E2N biedt een discussie-kader om voorstellen uit te werken en samen acties te ondernemen van al wie van oordeel is dat de systeemcrisis, de sociale en ecologische achteruitgang zo snel mogelijk een eco-socialistisch alternatief vereisen Het netwerk verenigt krachten die actief zijn binnen de Europese Groenen en regionalisten, de European Left - Parti de la Gauche Européenne, de antikapitalistische linkerzijde of die ook gewoon deel uitmaken van sociale bewegingen. In Brussel namen er 19 partijen uit 14 verschillende landen deel aan de vergadering.

De onaanvaardbare terugkeer van het Oosterweel-tracé. Een ecosocialistische visie

De beslissing van de Vlaamse regering om het Oosterweeltracé (ook wel BAM-tracé genoemd) te volgen zet kwaad bloed bij de Antwerpse bevolking. Eerst en vooral beseffen alle Antwerpenaren die in 2009 hun stem hebben uitgebracht tegen dit tracé dat ze beroofd worden van de overwinning die destijds behaald werd: 60% heeft zich toen uitgesproken tegen dit tracé! De sp.a had toen een bocht genomen maakt er nu opnieuw één in omgekeerde richting. Patrick Janssens, vooraleer het toneel te verlaten, gaf zijn fiat aan een vervalsing van de uitslag: ‘we vervangen gewoon de bruggen door tunnels’.

Stop de Transatlantische akkoorden!

Stop de Transatlantische akkoorden! Stop de aanval tegen de democratie, tegen de sociale bescherming en tegen de milieumaatregelen / Donderdag 13 maart 2014 - 10u, Brussel.

Samenkomst op de hoek van de Wetstraat en de Karel De Grote laan voor de DG Handel, waar er speeches gehouden zullen worden en de Europese Commissaris voor Handel Karel De Gucht gevraagd zal worden om het gesprek aan te gaan met Europese burgers. Voeg u bij ons. Het evenement wordt georganiseerd door D19-20, Alter Summit, Blockupy Europe, S2B Network en ATTAC TTIP.

Feminisme is nodig, niet alleen op 8 maart maar alle dagen van het jaar!

Indien we enig opzoekwerk verichten naar de definitie van feminisme, staat overal het streven/de strijd van de vrouwen(beweging) voor de verdediging van de belangen en gelijke rechten van vrouwen. Vaak wordt dit onterecht afgedaan als de vrouw die de positie van de man wil overnemen.

Staking bij Agfa-Gevaert in Mortsel: de strijd voor arbeidsduurvermindering is opnieuw begonnen!

Na de interprofessionele en sectorale onderhandelingen is het de beurt aan bedrijfsoverleg. Bedrijfs-cao’s met allerlei regelingen rond verloning, werkduur, premies en verlof moeten vernieuwd en liefst verbeterd worden. De vakbonden bij Agfa-Gevaert kozen voor een ‘nul-cao’ en dus uitsluitend voor de verlenging van de bestaande bepalingen. Daarop heeft zich de problematiek van het brugpensioen gevestigd. Sinds 2012 vervangt het ‘Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag’ (SWT) de brugpensionering. Ook al zijn er op het niveau van de sector afspraken rond verleningen van diverse stelsels gemaakt, deze moeten mee in de bedrijfs-cao worden opgenomen, wil men er gebruik van kunnen maken.

Besparingsmaatregelen ondermijnen de kwaliteit van de jeugdhulpverlening

Sedert jaren kampt men binnen de bijzondere jeugdzorg met een ernstig tekort in werkingsmiddelen. Toen de consulenten 15 jaar geleden aan de alarmbel trokken kregen zij te horen dat er geen middelen zouden bijkomen. De toenmalige minister van Welzijn, Mieke Vogels, bedacht het concept van de integrale jeugdzorg. Het betreft een theoretisch-filosofisch model gestoeld op het idee dat ondanks de schaarste van werkingsmiddelen de diensten beter kunnen functioneren indien de verschillende betrokken sectoren (onderwijs, kind en gezin, geestelijke gezondheidszorg, Vlaams fonds, vertrouwensartsencentra en jongerenwelzijn) beter met elkaar zouden samenwerken.

Onderteken de oproep!

De rechtse krachten willen een programma van verregaande sociale afbraak uitvoeren. Het confederalisme is een breekijzer om de instellingen van solidariteit te ontmantelen. Het rechtse bondgenootschap bedreigt alles wat onze samenleving nog enigszins leefbaar maakt.

Feminist(e)!

Wanneer vrouwonvriendelijk volk (m/v) het in de mond neemt, klinkt het als iets dat je best zo vlug mogelijk  uitspuwt, een ongezonde fluim waar je vanaf wil. Voor diezelfde mensen zijn feministen hooggehakte 'carrièrevrouwen' die ten koste van alles hogerop willen of het zijn vrouwen gehuld in soepjurken om elk vrouwelijk kenmerk aan het mannenoog te onttrekken. Feminofiel zou zoveel beter klinken, maar dat dook tot nog toe enkel op in het Afrikaans.

Recht op abortus in heel Europa

Op 29 januari betoogden, ondanks het moeilijke tijdstip, een tweeduizend tal mensen aan de Spaanse ambassade te Brussel tegen de nieuwe abortuswet in Spanje. Een arts mag niet meer beslissen over een eventuele abortus, hiervoor wordt een ‘speciale’ commissie aangesteld. En we hoeven ons geen illusies te maken over de samenstelling van die commissies.

Ambras over het rekeningrijden? Tijd voor ecologische planning!

Sinds enkel dagen kolkt het van reacties, petities, stellingnames met betrekking tot het rekeningrijden. Ergens wel een pijnlijk spektakel. PVDA is ertegen gekant met argumenten die steek houden: ‘zorg voor openbaar vervoer en duw de mensen pas dan uit hun auto’ (ik vat het bondig samen).

Neoliberaal confederalisme is een trein die mag ontsporen

 De N-VA trein is vertrokken en het is een neoliberale trein. Wie het sociaal gehalte van de N-VA wil inschatten kijkt best naar de standpunten over Europa. N-VA wil van Vlaanderen een lidstaat maken binnen een confederaal Europa der staten. N-VA is voorstander van de Europese semester en het begrotingsverdrag dat in heel Europa een besparingsgolf veroorzaakt waarbij de economie blijft pendelen tussen recessie en stagnatie en die voor een ongeziene sociale crisis zorgt. Het aantal werklozen benadert de 30 miljoen en de armoede grijpt om zich heen.

Meer artikelen...

  1. Wat doet ROOD! tijdens 'de moeder van alle verkiezingen’?
  2. Laat ons het licht terug aansteken!
  3. Vincent Decroly: “We moeten ophouden ons met dit systeem te verzoenen.”
  4. Alexis Tsipras kandidaat commissie-voorzitter EU

Rood! op Facebook

Manifest

linksmoetookdurven

8 vragen

coverabvvchoi

Doen !

 

lidbutton

Agenda

Geen evenementen

Steun ons financieel

Geef ons een duwtje in de rug en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Rood! nationaal:

000-3255563-49
IBAN BE97 0003 2555 6349
BIC BPOTBEB1
op naam van
Rood!
p/a Kruishofstraat 144 bus 118
2020 Antwerpen

Actueel

affichebottles

 

Bezoek onze lokale websites

 

banner.antwerpen

banner.gent