Morgen hoort ons toe

Steun aan de Koerden van Kobanê , en wel daarom

Een cocktail van opeenvolgende oorlogsinterventies van de VS en enkele bondgenoten, van een diplomatie van wapengekletter en van plaatselijke dictaturen die dubbelspel spelen, hebben het Midden Oosten ondergedompeld in een oceaan van geweld, ellende en haat. De beloofde droom van democratie werd een nachtmerrie. Allerlei godsdienstig geïnspireerde milities en terreurbewegingen groeiden in geen tijd uit tot een mondiale bedreiging. Er zijn weinig lichtpunten; een ervan is het Koerdische verzet tegen deze tsunami van gewelddadig sektarisme.

Besparingen in de ban van het Stockholm-syndroom

De nieuwe Vlaamse en federale regeringscoalities hellen over naar rechts. Uiteraard staan besparingen bovenaan de agenda. Naast een ‘éénmalige’ indexsprong zal de sociale zekerheid op droog zaad gelegd worden en wordt de koopkracht bedreigd door een taks shift naar de BTW. In heel Europa overheerst dezelfde besparingslogica.

Ecosocialisme is ons vaandel

Resolutie goedgekeurd door het 3de nationaal congres van ROOD! van 18 oktober 2014

  1. ROOD! beroept zich op ecosocialisme en zet haar schouders onder het Europees Ecosocialistisch Netwerk.
  2. Ecosocialisme is gebaseerd op een essentiële vaststelling: kapitalisme is destructief voor de mens en voor het milieu. De onuitputtelijke winsthonger verrijkt een kleine minderheid, ondermijnt draagvlak van het ecosysteem en is een bron van onmetelijke verspilling en leed.

Samen kunnen we de besparingstrein doen ontsporen! #Occupy Belgium!

De rechtse regeringscoalitie met Charles Michel als premier is van plan om een sociaal bloedbad aan te richten: werken tot 67 jaar, een indexsprong, besparingen in de gezondheidszorg, verhoging BTW en accijnzen en afbouw van de openbare dienstverlening. Terwijl langdurige werklozen moeten gaan klussen voor een schamele uitkering worden de kapitaalkrachtigen gepamperd! De nieuwe bewindsploeg verkiest het geld te gaan halen bij het gewone volk in plaats van de superrijken, de banken en multinationals fiscaal civisme op te leggen. Zij kiest ervoor de bevoorrechte minderheid van superrijken buiten schot te laten en wenst zo snel mogelijk komaf te maken met een degelijke sociale bescherming. Door stokoude kerncentrales tien jaar langer open te houden kiest zij ervoor ‘roulette russe’ te spelen met onze volksgezondheid zodat de nucleaire lobby haar rente blijft opstrijken.

Het Koerdisch volksverzet heeft wapens nodig!

Interview met Orhan, Koerdisch activist : "Rojava en Kobane zijn de lichtpunten in de gitzwarte nacht die over het Midden-Oosten is gevallen"

Wat is er aan de gang in Kobane ?  In het Koerdisch gebied werden sinds de zomer van 2012 drie autonome zones gevormd die samen Rojava, of West-Koerdistan noemen. Deze gebieden zij vrijplaatsen voor bevolkingsgroepen van allerlei godsdienst, taal of cultuur. Zij bieden moedig weerstand tegen de Jihadstrijders van IS.

Honderd jaar na het uitbreken van de 'Grote Oorlog'

In de zomer van 1914 werd een barbaars oorlogsgeweld ontketend met miljoenen doden tot gevolg. Brits historicus Neil Faulkner werpt een kritische blik op de ‘Grooten Oorlog’. In deze tijden van hernieuwde bewapeningswedloop (F-35) en opeenvolgende militaire interventies in het Midden-Oosten is enige historische kennis over de Eerste Wereldoorlog verre van nutteloos. Alle ingrédiënten – zoals een in crisis verkerend kapitalisme en het bestaan van verschillende imperialismes die met elkaar wedijveren – zijn vandaag aanwezig en kunnen de mensheid binnen afzienbare tijd op grote schaal in oorlogsgeweld storten. 

Besparingen zijn het probleem, niet de oplossing!

De ‘Zweedse coalitie’ is een van plan een indexsprong uit te voeren. CD&V krijgt een zoethoudertje: uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden blijven buiten schot zegt men. De indexsprong betekent een inlevering van 2,4 miljard euro. Maar het kan ons nog meer kosten! De regering wenst een tax-shift toe te passen richting BTW.

Vlaanderen - Schotland, éénzelfde strijd?

Wanneer het niet als ‘gewapende arm’ van het patronaat fungeert die de verzorgingsstaat verzwakt en het kapitaal van de rijkere regio’s uit de greep van de solidariteit loswrikt, kan het regionaal nationalisme soms ook optreden als schakel binnen de ondergeschikte klassen. Meer dan ooit tevoren heeft het referendum met betrekking tot de onafhankelijkheid van Schotland duidelijk gemaakt hoe sterk de frustraties zijn ten opzichte van het economische en sociale model dat door Westminster opgelegd is.

Links Schotland zegt 'Yes'

Een interview met Neil Davidson, campagnevoerder voor Radical Independence Campaign

Op 18 september a.s. zal Schotland beslissen of het voor de onafhankelijkheid gaat of verkiest verder deel uit te maken van het Verenigd Koninkrijk. Aldus zal de campagne geleid door de Scottish National Party regering van Alex Salmond na anderhalf jaar afgerond worden.

Het Europees soberheidsverdrag is ongrondwettelijk!

Interview met Karin Verelst, filosofe (VUB) en mede-initiatiefneemster van de ‘Class Action’ tegen het Soberheidsverdrag ingediend bij het Grondwettelijk Hof.

Meer artikelen...

  1. Ringland? Ja, maar...
  2. 200.000 klimaatjobs in België is geen utopie!
  3. 10 stellingen over uiterst-rechts (Michael Löwy)
  4. Oproep tot een brede sociale verzetsbeweging!

Rood! op Facebook

Hart boven hard

hartbovenhardkleur

Doen !

 

lidbutton

Agenda

Geen evenementen

Steun ons financieel

Geef ons een duwtje in de rug en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Rood! nationaal:

000-3255563-49
IBAN BE97 0003 2555 6349
BIC BPOTBEB1
op naam van
Rood!
p/a Kruishofstraat 144 bus 118
2020 Antwerpen

Actueel

affichebottles

 

Volksgazet mei 2014

covervg2014

Manifest

linksmoetookdurven

8 vragen

coverabvvchoi

Bezoek onze lokale websites

 

banner.antwerpen

banner.gent