Morgen hoort ons toe

Stop de oorlog tegen het Palestijnse volk! Boycot Israël!

Zonder terreuraanslagen op de Israëlische bevolking goed te keuren kunnen beide partijen hoegenaamd NIET op eenzelfde voet gezet worden. Gaza is een openlucht-gevangenis waarbij meer dan 1,5 miljoen Palestijnen worden opgesloten en sinds 7 jaar via economische blokkade tot wanhoop gedreven worden.

Verschillende progressieve joodse verenigingen stellen terecht dat Israël geenszins uit zelfverdediging handelt maar veeleer optreedt als een koloniaal regime dat uit is op expansie.

Ringland? Ja, maar...

Ringland is een hit. Sinds de voorstelling begin maart zijn steeds meer mensen in de ban van de ring. Ringland geeft de mogelijkheid de hele stadsomgeving te herdenken. Het overkappen van de ring zorgt voor nieuwe ruimte die ongeveer met de oppervlakte van de binnenstad overeenstemt. Het overkappen doet lawaaihinder verdwijnen en reduceert aanzienlijk de uitstoot van fijn stof. Een triple win-win-win scenario als het ware. Ringland is een concreet alternatief dat de volksgezondheid moet vrijwaren en de leefbaarheid van het stadsleven aanzienlijk zou verbeteren. Toch moeten we kritisch én realistisch blijven...lees verder

200.000 klimaatjobs in België is geen utopie!

In Zuid-Afrika werd in 2011 de campagne ‘one million climate jobs’ gelanceerd; een alliantie tussen de vakbeweging, sociale bewegingen en NGO’s van de civiele maatschappij. De expertise voor deze campagne werd geleverd door een panel wetenschappers met de steun van de Rosa Luxemburg Stichting; een progressieve onderzoeksinstelling verbonden met Die Linke in Duitsland. De doelstelling van deze campagne bestaat erin een beleidsprogramma uit te werken gericht op het verminderen van de uitstoot van CO2 en in eenzelfde beweging de massawerkloosheid aan te pakken. Op 7 juni gaat er een conferentie over de Jobs4Climate campagne van de klimaatcoalitie die zich sterk laat inspireren door het Zuid-Afrikaans voorbeeld.

10 stellingen over uiterst-rechts in Europa

 1. De Europese verkiezingen hebben de tendens die men sinds enkele jaren in de meeste landen van het continent waarneemt bevestigd : de spectaculaire opkomst van Uiterst Rechts. Dit is een verschijnsel zonder voorgaande sinds de jaren '30. In meerdere landen behaalde haar invloedssfeer tussen de 10 en 20% en vandaag bereikt zij in drie landen (Frankrijk, Engeland, Denemarken) al tussen 25 en 30% van de stemmen. In feite is haar invloed nog breder dan haar electoraat: zij besmet met haar ideeën de "klassieke" rechterzijde en zelfs een deel van de sociaalliberale linkerzijde. Het Franse geval is het ernstigste, de doorbraak van het Front National overtreft alle verwachtingen, zelfs de meest pessimistische. Zoal de site "Mediapart" in een recent edito schreef "Het is vijf voor twaalf ".

lees verder op https://roodantwerpen.wordpress.com/2014/06/06/tien-stellingen-over-uiterst-rechts-in-europa/

Oproep tot een brede sociale verzetsbeweging!

door Jean-François Tamellini (federaal secretaris FGTB-ABVV)

De sociale achteruitgang  zal zich blijven voortzetten, ongeacht de coalitie die zal gevormd worden op federaal niveau. Ofwel met volmachten, ofwel door verdere uitholling van sociale verworvenheden, maar er zal geen enkele sociale vooruitgang mogelijk zijn in het politiek landschap zoals we het nu kennen met een liberale onderstroom. Sommigen denken dat de schade zal beperkt worden door  economische groei en een betere conjunctuur. Maar dat zal niet volstaan. De TSCG (Treaty on Stability, Coordination and Governance, het Europees bezuinigingsverdrag) zal blijven eisen dat regeringen verder schaven aan sociale zekerheid.

In de hel van Calais

Sinds de jaren ‘90 is Calais een tussenstop voor vluchtelingen die de oversteek naar Groot-Brittannië willen wagen. Het zijn vooral jonge mannen of kleine gezinnen uit Eritrea, Syrië, Ethiopië, Soedan of Afghanistan. Allen zijn ze op zoek naar een beter leven, een waardig bestaan en hopen werk te vinden aan de overkant van het kanaal. Het is die hoop die ieder van hen drijft. “Werk vinden, want dan kunnen we overleven en misschien laten ze ons wel blijven.”

Stem links! Voor een rood-groene alliantie tegen de besparingen en de verrechtsing

persbericht / stemoproep ROOD!

De inzet van de verkiezingen is dubbel. Enerzijds is het van essentieel belang de rechterzijde in te dammen, de N-VA zover mogelijk terug te dringen onder de 30%. N-VA en andere rechtse krachten willen komaf maken met het sociaal model dat na bikkelharde strijd is opgebouwd geworden in de 20ste eeuw. Indien N-VA de overhand krijgt zullen de aanvallen op index, sociaal overleg en syndicale vrijheden verdubbelen. Ook de democratie zal onder vuur liggen.

Wat de N-VA bang maakt, is de ware inzet van 25 mei

‘De PS wordt linkser, want de communisten breken door in Wallonië. Laten we als Vlaamse partijen daarom de handen in elkaar slaan’. Die oproep aan Kris Peeters herhaalde Bart De Wever zondag zowel in De Zevende Dag als op het VTM-nieuws. Daarmee wordt haarscherp duidelijk wat de eigenlijke inzet van de verkiezingen is: links versus rechts, vakbonden en burgerinitiatieven versus VOKA en beleggerclubs, met de politieke partijen als woordvoerders tussenin. De Vooruitgroep wil daarom de urgentie van een links pluralistisch front in Vlaanderen benadrukken.

 

Oekraïne: 'Imperialisten aller landen, blijf thuis!'

Interview met Alexander Lipen, burgerjournalist, actief in Rusland.

Hoe kan een volksopstand tegen corruptie en machtsmisbruik ontaarden in een staatsgreep waarbij de neo-nazi’s de lakens naar zich toetrekken?

De euromaïdan was een opstand tegen het machtsmisbruik, corruptie met op de achtergrond een verregaande verarming. Oekraïne bevindt zich qua BBP/per capita ver onder het niveau van Rusland, ongeveer op hetzelfde niveau als Oeganda terwijl de bevolking vroeger een zeer ontwikkelde sovjet deelrepubliek was.

1 mei boodschap: Rechts indammen, links versterken

25 mei is in zicht. Zelden hebben toekomstige verkiezingen zo lang vooraf het doen en laten van partijen, politici en middenveld bepaald. Sinds 2007 is het politieke landschap zich beginnen herschikken. LDD heeft het niet gehaald, N-VA wél en troont bovenaan in de opiniepeilingen met nagenoeg één derde van de kiesintenties. Jaren waren verkiezingen vergelijkbaar met een loopgravenoorlog waarbij om de vier of vijf jaar enkele percenten werden afgeknabbeld van de tegenstrever(s). Verbrokkeling was legio, maar coalitieregeringen maakten vele combinaties mogelijk.

Het Europees Eco-Socialistisch Netwerk kan beginnen sporen

Na een eerste vergadering op initiatief van de Parti de Gauche op 19 januari vergaderde het Europees Eco-Socialistisch Netwerk (E2SN) opnieuw begin maart te Brussel. Het E2N is een open en inclusief netwerk et bestaande Europese politieke partijen niet wil vervangen. Het E2N biedt een discussie-kader om voorstellen uit te werken en samen acties te ondernemen van al wie van oordeel is dat de systeemcrisis, de sociale en ecologische achteruitgang zo snel mogelijk een eco-socialistisch alternatief vereisen Het netwerk verenigt krachten die actief zijn binnen de Europese Groenen en regionalisten, de European Left - Parti de la Gauche Européenne, de antikapitalistische linkerzijde of die ook gewoon deel uitmaken van sociale bewegingen. In Brussel namen er 19 partijen uit 14 verschillende landen deel aan de vergadering.

Meer artikelen...

  1. De onaanvaardbare terugkeer van het Oosterweel-tracé. Een ecosocialistische visie
  2. Feminisme is nodig, niet alleen op 8 maart maar alle dagen van het jaar!
  3. Staking bij Agfa-Gevaert in Mortsel: de strijd voor arbeidsduurvermindering is opnieuw begonnen!
  4. Besparingsmaatregelen ondermijnen de kwaliteit van de jeugdhulpverlening

Rood! op Facebook

Manifest

linksmoetookdurven

Volksgazet mei 2014

covervg2014

Doen !

 

lidbutton

Agenda

Geen evenementen

Steun ons financieel

Geef ons een duwtje in de rug en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Rood! nationaal:

000-3255563-49
IBAN BE97 0003 2555 6349
BIC BPOTBEB1
op naam van
Rood!
p/a Kruishofstraat 144 bus 118
2020 Antwerpen

Actueel

affichebottles

 

8 vragen

coverabvvchoi

Bezoek onze lokale websites

 

banner.antwerpen

banner.gent