Morgen hoort ons toe

Werknemers pijn doen om vermogenden te pamperen

We zijn één week na de manifestatie van meer dan 120.000 mensen in de straten van Brussel. Na de eerste gesprekken met de Kern en met vicepremier Peeters, moeten de vakbonden nog steeds vaststellen dat regeringshalve nog geen enkele opening werd gemaakt voor een evenwichtiger en rechtvaardiger regeringsbeleid dat bovendien beter is voor groei en werkgelegenheid. Niet door de regering. Niet door de werkgeversorganisaties. Ons actieplan moet – met het oog op onze 4 doelstellingen – derhalve doorgezet worden.

Tous Ensemble! Allen Samen!

Minstens 120.000 verontwaardigde mensen betoogden op 6 november in Brussel. Dit was de eerste bijeenkomst van de ‘derde kamer’. De volkskamer vergadert namelijk altijd in de volkstraat. ‘Genoeg besparingen op de kap van het gewone volk !’ ‘Haal het bij de rijken want bij ons valt niets te pakken’. Indexsprong ? Geen sprake van! Langer werken? Waarom wél? Er staan tienduizenden werklozen te wachten op een job! Handen af van de openbare diensten en de sociale zekerheid! … Kortom, het was een betoging voor sociale rechtvaardheid en een leefbare samenleving.

ALLEN NAAR BRUSSEL!

Met de vakbondsbetoging van nu donderdag 6 november is de hete herfst begonnen. Er worden meer dan 100.000 betogers verwacht. Indien dit het geval is zijn er geen argumenten meer om behoedzaam op te treden. Dan kunnen we bij de algemene stakingsdag van 15 december het hek van de dam duwen. Vanaf dan zijn er twee scenario's mogelijk...

ROOD! en de Mouvement de Gauche slaan de handen in elkaar

De nieuwe federale regering heeft de oorlog verklaard aan het Belgisch sociaal model en stelt zich tot doel de beleggerswereld te bedienen. Onder leiding van Charles Michel gaat deze regering het rampzalige besparingsmodel van de Troïka nu ook in ons land toepassen.

Het regeringsakkoord is schadelijk voor de economie en rampzalig voor het welzijn van de mensen. Het racisme van sommige regeringsleden en de aankondiging massaal vluchtelingen uit te wijzen doen ons het ergste vrezen.

Steun aan de Koerden van Kobanê, en wel daarom

Een cocktail van opeenvolgende oorlogsinterventies van de VS en enkele bondgenoten, van een diplomatie van wapengekletter en van plaatselijke dictaturen die dubbelspel spelen, hebben het Midden Oosten ondergedompeld in een oceaan van geweld, ellende en haat. De beloofde droom van democratie werd een nachtmerrie. Allerlei godsdienstig geïnspireerde milities en terreurbewegingen groeiden in geen tijd uit tot een mondiale bedreiging. Er zijn weinig lichtpunten; een ervan is het Koerdische verzet tegen deze tsunami van gewelddadig sektarisme.

Besparingen in de ban van het Stockholm-syndroom

De nieuwe Vlaamse en federale regeringscoalities hellen over naar rechts. Uiteraard staan besparingen bovenaan de agenda. Naast een ‘éénmalige’ indexsprong zal de sociale zekerheid op droog zaad gelegd worden en wordt de koopkracht bedreigd door een taks shift naar de BTW. In heel Europa overheerst dezelfde besparingslogica.

Ecosocialisme is ons vaandel

Resolutie goedgekeurd door het 3de nationaal congres van ROOD! van 18 oktober 2014

  1. ROOD! beroept zich op ecosocialisme en zet haar schouders onder het Europees Ecosocialistisch Netwerk.
  2. Ecosocialisme is gebaseerd op een essentiële vaststelling: kapitalisme is destructief voor de mens en voor het milieu. De onuitputtelijke winsthonger verrijkt een kleine minderheid, ondermijnt draagvlak van het ecosysteem en is een bron van onmetelijke verspilling en leed.

Samen kunnen we de besparingstrein doen ontsporen! #Occupy Belgium!

De rechtse regeringscoalitie met Charles Michel als premier is van plan om een sociaal bloedbad aan te richten: werken tot 67 jaar, een indexsprong, besparingen in de gezondheidszorg, verhoging BTW en accijnzen en afbouw van de openbare dienstverlening. Terwijl langdurige werklozen moeten gaan klussen voor een schamele uitkering worden de kapitaalkrachtigen gepamperd! De nieuwe bewindsploeg verkiest het geld te gaan halen bij het gewone volk in plaats van de superrijken, de banken en multinationals fiscaal civisme op te leggen. Zij kiest ervoor de bevoorrechte minderheid van superrijken buiten schot te laten en wenst zo snel mogelijk komaf te maken met een degelijke sociale bescherming. Door stokoude kerncentrales tien jaar langer open te houden kiest zij ervoor ‘roulette russe’ te spelen met onze volksgezondheid zodat de nucleaire lobby haar rente blijft opstrijken.

Het Koerdisch volksverzet heeft wapens nodig!

Interview met Orhan, Koerdisch activist : "Rojava en Kobane zijn de lichtpunten in de gitzwarte nacht die over het Midden-Oosten is gevallen"

Wat is er aan de gang in Kobane ?  In het Koerdisch gebied werden sinds de zomer van 2012 drie autonome zones gevormd die samen Rojava, of West-Koerdistan noemen. Deze gebieden zij vrijplaatsen voor bevolkingsgroepen van allerlei godsdienst, taal of cultuur. Zij bieden moedig weerstand tegen de Jihadstrijders van IS.

Honderd jaar na het uitbreken van de 'Grote Oorlog'

In de zomer van 1914 werd een barbaars oorlogsgeweld ontketend met miljoenen doden tot gevolg. Brits historicus Neil Faulkner werpt een kritische blik op de ‘Grooten Oorlog’. In deze tijden van hernieuwde bewapeningswedloop (F-35) en opeenvolgende militaire interventies in het Midden-Oosten is enige historische kennis over de Eerste Wereldoorlog verre van nutteloos. Alle ingrédiënten – zoals een in crisis verkerend kapitalisme en het bestaan van verschillende imperialismes die met elkaar wedijveren – zijn vandaag aanwezig en kunnen de mensheid binnen afzienbare tijd op grote schaal in oorlogsgeweld storten. 

Besparingen zijn het probleem, niet de oplossing!

De ‘Zweedse coalitie’ is een van plan een indexsprong uit te voeren. CD&V krijgt een zoethoudertje: uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden blijven buiten schot zegt men. De indexsprong betekent een inlevering van 2,4 miljard euro. Maar het kan ons nog meer kosten! De regering wenst een tax-shift toe te passen richting BTW.

Meer artikelen...

  1. Vlaanderen - Schotland, éénzelfde strijd?
  2. Links Schotland zegt 'Yes'
  3. Het Europees soberheidsverdrag is ongrondwettelijk!
  4. Stop de oorlog tegen het Palestijnse volk! Boycot Israël!

Rood! op Facebook

Hart boven hard

hartbovenhardkleur

Doen !

 

lidbutton

Steun ons financieel

Geef ons een duwtje in de rug en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Rood! nationaal:

000-3255563-49
IBAN BE97 0003 2555 6349
BIC BPOTBEB1
op naam van
Rood!
p/a Kruishofstraat 144 bus 118
2020 Antwerpen

Actueel

affichebottles

 

Volksgazet mei 2014

covervg2014

Manifest

linksmoetookdurven

8 vragen

coverabvvchoi

Bezoek onze lokale websites

 

banner.antwerpen

banner.gent