Vreedzame omsingeling van de Europese top!

D19 20

Het is maar een begin...

Overal was er een 'spirit of revolt'. Mensen zijn niet enkel ongerust, verontwaardigd maar bovenal gerevolteerd over de aanpak van de regering. Het hele land lag plat. In de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge was er geen activiteit. De luchthavens waren leeg. Overal werden industrieterreinen afgesloten. Duizenden piketten stonden voor grote en kleine ondernemingen. Her en der hebben middenstanders hun rolluiken naar beneden gehaald. Trein, tram en busverkeer lag stil. Ziekenhuizen functioneerden minimaal. Vele scholen waren ditmaal gesloten.

Het patronaal tegenoffensief voor het ‘recht op werken’ heeft geen effect gehad. Op provocaties en gewelddadig optreden van stakingsbrekers is adequaat geantwoord. De oproep voor alternatieve actiemiddelen heeft geen enkele weerklank onder de bevolking. Velen beseffen dat ‘wie niet horen wil moet voelen’. Het patronaat verschuilt zich achter de regering terwijl de regering open en bloot een beleid voert dat haaks staat op het algemeen belang. Bijgevolg hebben we op 15 december onze tegenstanders verzwakt en is het sociaal verzet sterker dan tevoren!

Bart heeft een probleem

Sinds 24 november zijn er twee andere maandagstakingen geweest, steeds sterk opgevolgd, niet het minst in Vlaanderen. Even ging het over inhoud. CD&V’ers lieten wat ballonnetjes op over een taks-shift. Johan Van Overtveldt engageerde zich binnen vijf jaar werk te maken van de taks-shift maar Bart De Wever zette de wijzers gelijk. Een eventuele taks-shift vergt dat eerst de loonkosten naar omlaag gaan. In geval van een vermogenswinstbelasting hoort er bij vermogensverlies ook een compensatie. Zoiets als socialisme voor de rijke beleggers en kapitalisme voor alle anderen.

Financial Times: ‘Over de Europese staatsschuld slaat enkel consequent links de nagel op de kop’

Wolfgang Münchau, adjunct-hoofdredacteur van de Financial Times, is allesbehalve een aanhanger van het gedachtegoed van de radicale linkerzijde. Het belang van zijn hoofdartikel, waarin hij consequent links gelijk geeft in haar positie over de Europese schuld, kan daarom niet genoeg onderstreept worden. In zijn artikel van 24 november, verkondigt hij nochtans dat enkel de linkerzijde de enige stroming is die het te volgen economisch beleid vertegenwoordigt.

Meer diversiteit in het muziekbeleid van de openbare omroep!

Net voor de verkiezingen, naar aanleiding van de Werelddag van de Culturele Diversiteit (21 mei) werd een pleidooi verstuurd naar de cultuurkabinetten van de verschillende partijen, naar de partijvoorzitters en naar de Vlaamse krantenredacties. Het was een dubbele oproep naar de toekomstige minister van media en cultuur: een vraag voor meer aandacht en middelen voor (muzikale) diversiteit binnen de media in het algemeen en de openbare omroep in het bijzonder.

Werknemers pijn doen om vermogenden te pamperen

We zijn één week na de manifestatie van meer dan 120.000 mensen in de straten van Brussel. Na de eerste gesprekken met de Kern en met vicepremier Peeters, moeten de vakbonden nog steeds vaststellen dat regeringshalve nog geen enkele opening werd gemaakt voor een evenwichtiger en rechtvaardiger regeringsbeleid dat bovendien beter is voor groei en werkgelegenheid. Niet door de regering. Niet door de werkgeversorganisaties. Ons actieplan moet – met het oog op onze 4 doelstellingen – derhalve doorgezet worden.

Tous Ensemble! Allen Samen!

Minstens 120.000 verontwaardigde mensen betoogden op 6 november in Brussel. Dit was de eerste bijeenkomst van de ‘derde kamer’. De volkskamer vergadert namelijk altijd in de volkstraat. ‘Genoeg besparingen op de kap van het gewone volk !’ ‘Haal het bij de rijken want bij ons valt niets te pakken’. Indexsprong ? Geen sprake van! Langer werken? Waarom wél? Er staan tienduizenden werklozen te wachten op een job! Handen af van de openbare diensten en de sociale zekerheid! … Kortom, het was een betoging voor sociale rechtvaardheid en een leefbare samenleving.

ALLEN NAAR BRUSSEL!

Met de vakbondsbetoging van nu donderdag 6 november is de hete herfst begonnen. Er worden meer dan 100.000 betogers verwacht. Indien dit het geval is zijn er geen argumenten meer om behoedzaam op te treden. Dan kunnen we bij de algemene stakingsdag van 15 december het hek van de dam duwen. Vanaf dan zijn er twee scenario's mogelijk...

ROOD! en de Mouvement de Gauche slaan de handen in elkaar

De nieuwe federale regering heeft de oorlog verklaard aan het Belgisch sociaal model en stelt zich tot doel de beleggerswereld te bedienen. Onder leiding van Charles Michel gaat deze regering het rampzalige besparingsmodel van de Troïka nu ook in ons land toepassen.

Het regeringsakkoord is schadelijk voor de economie en rampzalig voor het welzijn van de mensen. Het racisme van sommige regeringsleden en de aankondiging massaal vluchtelingen uit te wijzen doen ons het ergste vrezen.

Steun aan de Koerden van Kobanê, en wel daarom

Een cocktail van opeenvolgende oorlogsinterventies van de VS en enkele bondgenoten, van een diplomatie van wapengekletter en van plaatselijke dictaturen die dubbelspel spelen, hebben het Midden Oosten ondergedompeld in een oceaan van geweld, ellende en haat. De beloofde droom van democratie werd een nachtmerrie. Allerlei godsdienstig geïnspireerde milities en terreurbewegingen groeiden in geen tijd uit tot een mondiale bedreiging. Er zijn weinig lichtpunten; een ervan is het Koerdische verzet tegen deze tsunami van gewelddadig sektarisme.

Besparingen in de ban van het Stockholm-syndroom

De nieuwe Vlaamse en federale regeringscoalities hellen over naar rechts. Uiteraard staan besparingen bovenaan de agenda. Naast een ‘éénmalige’ indexsprong zal de sociale zekerheid op droog zaad gelegd worden en wordt de koopkracht bedreigd door een taks shift naar de BTW. In heel Europa overheerst dezelfde besparingslogica.

Ecosocialisme is ons vaandel

Resolutie goedgekeurd door het 3de nationaal congres van ROOD! van 18 oktober 2014

  1. ROOD! beroept zich op ecosocialisme en zet haar schouders onder het Europees Ecosocialistisch Netwerk.
  2. Ecosocialisme is gebaseerd op een essentiële vaststelling: kapitalisme is destructief voor de mens en voor het milieu. De onuitputtelijke winsthonger verrijkt een kleine minderheid, ondermijnt draagvlak van het ecosysteem en is een bron van onmetelijke verspilling en leed.

Meer artikelen...

  1. Samen kunnen we de besparingstrein doen ontsporen! #Occupy Belgium!
  2. Het Koerdisch volksverzet heeft wapens nodig!
  3. Honderd jaar na het uitbreken van de 'Grote Oorlog'
  4. Besparingen zijn het probleem, niet de oplossing!

Rood! op Facebook

Hart boven hard

hartbovenhardkleur

Doen !

 

lidbutton

Agenda

Geen evenementen

Steun ons financieel

Geef ons een duwtje in de rug en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Rood! nationaal:

000-3255563-49
IBAN BE97 0003 2555 6349
BIC BPOTBEB1
op naam van
Rood!
p/a Kruishofstraat 144 bus 118
2020 Antwerpen

Actueel

affichebottles

 

Volksgazet mei 2014

covervg2014

Manifest

linksmoetookdurven

8 vragen

coverabvvchoi

Bezoek onze lokale websites

 

banner.antwerpen

banner.gent